Co robimy

Nasza pomoc przejawia się w:

 

 • dofinansowaniu zabiegów i operacji medycznych
 • dofinansowaniu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • przekazywaniu pozyskanego sprzętu rehabilitacyjnego
 • przekazywaniu potrzebującym darowizn rzeczowych
 • uzyskanych przez Fundację
 • organizowaniu imprez okolicznościowych dla dzieci.

 

Jest to sfera pomocy indywidualnie potrzebującym.

 

Zobacz co mówią nasi podopieczni

 

Dostrzegamy też problemy finansowe:

 

 • Domów Dziecka
 • Szkolnych i Przedszkolnych Placówek Integracyjnych
 • Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
 • Domów Samotnej Matki
 • Innych Placówek Opiekuńczych np. Domy dla bezdomnych,

 

Tym instytucjom również staramy się pomóc poprzez:

 

 • przekazywanie darowizn
 • pozyskiwanie materiałów remontowych
 • znajdowanie firm, które w ramach darowizn wykonują
 • niezbędne remonty, itp.

 

Zobacz co mówią nasi podopieczni 

 

Wszystkie te działania pod nazwą „Dar Twojego Serca” to odpowiedź na prośby rodziców, którzy szukają pomocy dla swoich chorych dzieci w celu prawidłowego leczenia, rehabilitacji i przywrócenia im zdrowia. Są to prośby rodziców, których nie stać na opłacenie leczenia, rehabilitacji, czy wręcz wykupienia z aptek niezbędnych leków.

 

 

 

„Dar Twojego Serca” to też apel Kierowników placówek opiekuńczych o sprzęt, remonty czy posiłek dla dzieci w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

 

 

 

To wszystko jest powodem powstania i działalności Fundacji „Dziecięce Marzenia”. W imieniu wszystkich podopiecznych naszej fundacji zwracamy się z prośbą o zrozumienie tych problemów oraz czynny udział w naszej akcji „Pomóż nam Pomóc”.