O nas

Fundacja Dziecięce Marzenia mieści się w Bielsku-Białej. Jest organizacją charytatywną powstałą z inicjatywy ludzi wrażliwych na ludzkie nieszczęście i czułych na potrzeby innych.

Celem naszej działalności jest niesienie rzeczywistej, codziennej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych patologią, których miejscem zabawy staje się niejednokrotnie ulica.

Jedną z form jest prowadzenie integracyjnych świetlic środowiskowych oraz pracowni informatycznej.

Jednym z naszych celów jest opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi, których życie jest bardzo często szare i smutne. Ich „świat” nie zawsze jest podobny do naszego, częstokroć oddzielony jest szczelnym murem, szczególnie tych, których rodziny są w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Pomóżmy im przejść na drugą stronę. Państwa pomoc, także w postaci rzeczowych darowizn, może się okazać bardzo cenna.

Pomóż nam pomagać. Serdecznie dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych. Jeżeli chcesz przeczytać więcej, pobierz dokument w wybranym formacie: .pdf lub .doc.

SIEDZIBA: ul. Milusińskich 6,
43-300 Bielsko-Biała
tel/fax: 33 822 89 79

fdm@poczta.fm

KRS: 0000006734

Santander Bank Nr konta: 78 1500 1357 1213 5004 8732 0000