Rada i zarząd fundacji

Rada Fundacji:

  • Bogdan Żurek-Raczyński – Przewodniczący Rady
  • Stanisława Szczotka – vice Przewodnicząca Rady
  • Bogusław Jakubiec – vice Przewodniczący Rady
  • Ewa Sarecka – Członek Rady

Zarząd Fundacji:

  • Kazimierz Bieniecki – Prezes Zarządu
  • Edyta Pastor – vice Prezes Zarządu
  • Wróbel Anna – Członek Zarządu