Rada i zarząd fundacji

Rada Fundacji:

Bogdan Żurek-Raczyński – Przewodniczący Rady

Stanisława Szczotka – vice Przewodnicząca Rady

Bogusław Jakubiec – vice Przewodniczący Rady

Ewa Sarecka – Członek Rady

Henryk Kenig – Członek Rady

 

Zarząd Fundacji:

Kazimierz Bieniecki – Prezes Zarządu

Teresa Siwek – vice Prezes Zarządu

Bogusława Stańco – Członek Zarządu