Sprawozdania z działalności Fundacji

Sprawozdanie za rok 2020

Sprawozdanie_finansowe_informacje_uzupełniające_2020
Sprawozdanie_finansowe_bilans_2019
Roczne_sprawozdanie_merytoryczne_2020
Sprawozdanie_finansowe_wprowadzenie_2020
Sprawozdanie_finansowe_rachunek zysków_i_strat_2020

Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie_finansowe_informacje_uzupełniające_2019
Sprawozdanie_finansowe_bilans_2019
Roczne_sprawozdanie_merytoryczne_2019
Sprawozdanie_finansowe_wprowadzenie_2019
Sprawozdanie_finansowe_rachunek zysków_i_strat_2019

Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne pełne za rok 2018
Rachunek zysków i strat za rok 2018
Informacja dodatkowa za rok 2018
Sprawozdanie_finansowe_bilans_2018
Finansowe_2018
Bilans za rok 2018

Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie_finansowe_bilans_2017
Sprawozdanie_finansowe_informacje_uzupełniające_2017
Sprawozdanie_finansowe_rachunek zysków_i_strat_2017
Sprawozdanie_finansowe_wprowadzenie_2017

Sprawozdanie za rok 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie za rok 2015

Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie za rok 2014

Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie za rok 2013

Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie za rok 2012

Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie za rok 2011

Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne